Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

Regulamin rekrutacji dzieci do
Przedszkola Publicznego nr 1
w Lubawce 
        I.    Tok postępowania rekrutacyjnego
1.       Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:
1.1.    Określenie liczby miejsc organizacyjnych w przedszkolu - wynosi ona 75 - 3 grupy po  25 dzieci.
1.2.    Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola.
1.3.    Przyjmowanie "Kart zgłoszenia dziecka do przedszkola".
1.4.    Powołanie Komisji Rekrutacyjnej ma miejsce tylko w przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc w przedszkolu. 
1.5.    Ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do przedszkola.
2.       Postępowanie Komisji Rekrutacyjnej jest jawne.
II.    Zasady postępowania rekrutacyjnego
1.    Do Przedszkola Publicznego nr 1 w Lubawce przyjmowane są dzieci w wieku 4-6 lat zamieszkałe na terenie gminy Lubawka.
2.    Pierwszeństwo w przyjęciach mają dzieci  6-letnie realizujące w przedszkolu obowiązkowe przygotowanie roczne do szkoły.
3.    Dzieci 5 - letnie przyjmowane do przedszkola to takie, które w danym roku kalendarzowym od stycznia do grudnia ukończą 5 lat.
4.    W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci 5-letnie, które uczęszczały  już do Przedszkola nr 1 w Lubawce w poprzednim roku szkolnym.
5.    W następnej kolejności przyjmowane są dzieci 5-letnie urodzone w I połowie roku kalendarzowego czyli od miesiąca stycznia do czerwca i urodzone w drugiej połowie roku.
6.    Jeśli liczba miejsc na to pozwala przyjmowane są dzieci 4-letnie.
7.    Liczba oddziałów  określona w "Wykazie miejsc organizacyjnych w przedszkolu (I.1.1.)" jest liczbą maksymalną i w przypadku zgłoszenia do przedszkola mniejszej liczby dzieci ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.
8.    Podstawowa rekrutacja dzieci do Przedszkola Publicznego nr 1 w Lubawce odbywa się raz w roku.
III.    Zasady ogłaszania rekrutacji  
  1.    Rodzice składają "Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola" w terminie od  1 kwietnia do 25 kwietnia.
2.    Podstawową rekrutacje ogłasza dyrektor przedszkola w formie ogłoszenia w lokalnej TV kablowej oraz informuje o miejscu udostępnienia
       zainteresowanym "Regulaminu rekrutacji dzieci do przedszkola".
3.    Komisję Rekrutacyjną powołuje dyrektor najpóźniej do 29 kwietnia.
4.    W skład komisji wchodzą:
        -    dyrektor,
        -    dwóch przedstawicieli rodziców,
        -    przedstawiciel organu prowadzącego.
5.    Przewodniczącym komisji jest dyrektor przedszkola.
6.    Komisja rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia, do  którego dołącza:
        -    imienne wykazy zgłoszonych dzieci,
        -    "Karty zgłoszeń dzieci do przedszkola",
        -    listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.
7.    Decyzja Komisji musi być odnotowana w "Karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola" i podpisana przez wszystkich członków.
8.    Wyniki rekrutacji wywieszone zostają w holu przedszkola w dniu 30 kwietnia.
9.    Komisja może ustalić listę dzieci oczekujących na zwalniane w ciągu roku szkolnego miejsca.
IV.    Przepisy końcowe
1.    Liczbę dzieci w oddziałach określają obowiązujące przepisy.
2.    Przez rodziców rozumie się tez prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.
W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją dyrektora z uwzględnieniem powyższego regulaminu
        PP1 w  Lubawce © 2007